Array
(
)
Array
(
  [id] => 7
  [kat_id] => 6
  [menu_id] => 1
  [publish] => 1
  [duyuru] => 0
  [popup] => 0
  [social_media] => 1
  [pg_home] => 0
)
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 
)

Enstitüye Yön Veren İlkeler


Demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve özgürlük savunuculuğu ile ayrımcılık karşıtlığı DİSA’nın temel değerlerini oluşturur. DİSA, bu şemsiye değerler altında farklı fikirlere mensup kişi ve kuruluşlarla bir araya gelmeyi ve birlikte diyaloga dayalı çalışmalar yapmayı hedefler.

 

DİSA bütün çalışmalarında; etnisite, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim ve diğer tüm farklılıkların barış içinde bir arada bulunmasını mümkün kılan eşitlikçi toplumsal bir yapının inşasına, demokrasinin güçlendirilmesine, özgürlüklerin geliştirilmesine, adaletin ve hukukun tesisine öncelikli olarak yer verir.

 

DİSA toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişiminin önünü açacak çalışmalar yapmayı hedefleyen bağımsız bir kuruluştur.

Foto: Nuran Ertaş