Diyarbakır STK Buluşmaları – 5

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı (BAYETAV) ile birlikte 11 Haziran 2022 tarihinde ‘’Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’’ adlı bir çalıştay gerçekleştirdik.

DİSA, Diyarbakır STK Buluşmaları ile bir yandan sivil toplum aktörlerini bir araya getirirken, diğer yandan da söz konusu buluşmalarla sivil toplum aktörleri arasında kalıcı temas ve diyalog ortamı yaratmayı, sivil toplum alanındaki kamusal tartışmaları beslemeyi ve toplumsal sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin düşünsel çabalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu bağlamda 11 Haziran’da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe araştırmanın yürütücüsü olan Prof. Dr. Ferhat Kentel konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Cuma Çiçek yaptı.

KONDA ve SAM’ın saha araştırmasını yaptığı, nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmüş olan araştırmaya ilişkin sunum yapan BAYETAV Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ferhat Kentel, korku ve güvensizlikten, travmalardan, geçmişten gelen otoriter bir siyasal geleneğin varlığından bahsederek toplumsal grupların cemaatleştiğinden söz etti. Kentel ayrıca huzur içinde bir arada yaşamak için sırasıyla gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, etnik eşitsizliğin giderilmesi ve mezhepsel eşitsizliğin giderilmesi gibi konuların da araştırmada öne çıktığına vurgu yaptı. 

Çalıştaya Diyarbakır’dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve gazeteci katıldı. Katılımcıların yorum ve sorularının ardından çalıştay sona erdi.

Araştırma sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

Raporun tamamı

Raporun genişletilmiş özeti