A.Vahap Coşkun

Chair of the Board / Yönetim Kurulu Başkanı


Lisans ve yüksek lisansını Dicle Üniversitesi’nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi’nde yapmıştır. “İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil” (Liberte Yayınları 2007) ve “Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu” başlıklı iki kitabın yazarı olan Coşkun, “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı” (Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Diyarbakır Barosu Yayını, 2009) başlıklı kitabın da editörlüğünü yapmıştır.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Coşkun, halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.


Bu gönderi şu dilde de mevcut: English Kurdî