Girdi yapan

Diyarbakır STK Buluşmaları – 5

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı (BAYETAV) ile birlikte 11 Haziran 2022 tarihinde ‘’Türkiye’de Bir Arada […]

Üyeler

Cuma Çiçek Derya Çok  Emine Filiz Bedirhanoğlu Ezgi Koman Fazıl Hüsnü Erdem Feridun Birgül Galip Ensarioğlu İclal Ayşe Küçükkırca Mehmet Emin Aktar Mehmet Osman Kavala Murad Akıncılar Necdet İpekyüz Nurcan […]