Bahtiyar Mermertaş

Program Coordinator / Program Koordinatörü

[email protected]


2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyoloji Bölümünde “Biyo-Politika, Özneleş(tir)me ve Milliyetçilik: Kürt Toplumsal Hareketleri” isimli tezini savunarak sosyoloji yüksek lisansından mezun oldu. Halen MSGSÜ Sosyoloji Bölümündeki doktorasına devam ediyor ve bilimsel bilgi, iktidar, söylem ve politik öznellik üzerine doktora tezini yazıyor. Uzun süre bağımsız araştırmacı, metin yazarı ve yayınevlerinde redaktör ve editör olarak çalıştı. 2020 yılından beri DİSA’da proje ve program koordinatörü olarak çalışıyor.


Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı; dünyada «çatışma çözümü» olarak tanımlanan çalışmaların bölge realitesi ışığında çözümlendiği bilgi ve veri üretimini içeriyor.

Adaletin bir hukuk düzenlemesi, barışın ise pazarlık sonucu ulaşılan bir asayiş durumuna indirgenmesinin uzun ve iniş-çıkışları olan bir barış inşasından farkını ortaya çıkaran araştırmaları, karşılaştırmalı analizleri ve tartışmaları yürütüyor.

Silah bırakma ve silahsızlanma, paramiliter ve paralel yapılar, sivil halkın korunması, çatışma sonrası ve topluluk temelli adalet, geçmişle yüzleşme ve hakikatleri açığa çıkarma, farklı ülkelerdeki geçiş, müzakere ve barış inşası süreçleri, bölgesel çatışma dinamiklerinin yerel süreçlere etkileri, arabuluculuk ve izleme mekanizmaları, kesintiye uğrayan süreçlerin analizi gibi alt araştırma ve tartışma alanlarında yapılan çalışmaları kitaplaştırır ve panel, konferans, sempozyum, tartışma grupları, okuma grupları vb. araçlarla yaygınlaştırır.


Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan Araştırma Programı; mekanı bütün canlı ve cansız varlıklar için elverişli kılan, ademi-merkeziyetçi ve dayanışmacı bir yerel ekonomiye yaslanan, doğal ve kültürel dokuya duyarlı, mekanı bir nesne olarak değil insan öznelliği ve pratiğini belirleyen bir fenomen olarak ele alan mekan politikalarının imkanları üzerine odaklanan bir programdır.

Program, bölgede ekonomik gelişmeyi toplumsal ve ekolojik sonuçlarından kopuk ele alan merkeziyetçi bürokratik bakışla yatırım ve kentleşme politikalarının sorunları büyüttüğü gerçeğinden yola çıkarak yapılan araştırmaları yürütmek ve sonuçlarını tartışmak hedefi ile tasarlanmıştır.

Kent ve barınma politikalarında katılım, özerk yerel idare, mekanı canlı ve cansızlar için bir müşterek alan olarak gören, kent hakkı çerçevesinde kentsel müşterekleri toplumsal ve ekolojik fayda çerçevesinde savunan, barış ekonomisi, özerklik ve merkezi kaynak dağılımı, katılımcı bölgesel ekonomi ve yeşil kentleşme örnekleri, kooperatif sosyal dayanışma ağı ekonomileri, yakın-yerellik tarımı, mekan ekoloji ilişkisinin iktisadı, yoksullukla mücadele politikaları bu programın Diyarbakır ve çevresine özgü araştırma alt-başlıklarıdır.

Bu gönderi şu dilde de mevcut: English Kurdî