ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASI DÜNYA DENEYİMLERİ SERİSİ SEMPOZYUMU

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 2020’de başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında NepalSri LankaGuatemalaRuandaMeksika/Chiapas ve Kolombiya deneyimlerini kaleme alan araştırmacılar, raporlarını 4 Aralık 2021 13:00’da Plaza Hotel’de yapılacak sempozyumla sizlerle paylaşacak. 

DİSA olarak çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Kürt meselesinin barışçıl, demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. 

Söz konusu seriyle sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan aktörlerin, farklı zaman ve mekânlarda meydana gelen vakalara ilişkin bilgilere erişimine yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası alanında akademik çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi ve genç araştırmacıları desteklemeyi arzuluyoruz.

Sempozyum Program

I. Oturum (13:00 – 15:00)

Moderatör: Cuma Çiçek 

Askerî Zafer Barış Getirir mi? Sri Lanka ÖrneğiFırat Çapan

Zor Olsa da Barış: Guatemala DeneyimiKudret Çobanlı

Monarşiden Demokrasiye Doğru: Nepal’de İç Savaş ve Barış İnşasıMelike Bisikletçiler

II. Oturum (15:30-17:30)

Moderatör: Bahtiyar Mermertaş

Yüz Yıllık Şiddet: Kolombiya’da Bitmeyen Çatışma ve Barış Serüveni, Barış Tuğrul

Ruanda: Irksal Ayrım, Otoriter Rejimler ve Soykırım, Hilal Yavuz

EZLN İsyanı ve San Andrés Barış Görüşmeleri: Meksika/Chiapas’ta Zapatistaların Otonomi İnşası, Azize Aslan

4 Aralık 2021, 13:00-17:30

Plaza Hotel Toplantı Salonu

Comments are closed.