“Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” Broşürü Yayınlandı

Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak
Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” başlıklı 6. broşürü yayınlandı. Bu broşürde dilsel farklılıklar ve çokdillilik ile ilgili tartışmalarda siyasi yaklaşımların yeri incelenmektedir.  Birinci yazıda, çokdilliliğin sanıldığı gibi farklı topluluklar arasında ayrışma ve bölünmeye değil, aksine bunların arasında yakınlaşmaya ve toplumsal barışa hizmet etme potansiyelinin yüksekliğine dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle Türkiye’de yeni anayasa yapım sürecinde, anadili temelli çokdilli bir eğitim anlayışının anayasal güvenceye alınmasının toplumsal barışın sağlanması konusunda önemli bir işlevi olacağı dile getirilmektedir. İkinci yazı, azınlık gruplarının anadillerinin eğitimde kullanılmasının idari yönetim biçimleriyle yakından ilgili olduğunu, genellikle özerk yönetim anlayışlarında çokdilli uygulamaların mevcut olduğunu göstermektedir. Üçüncü yazı ise, Türkiye dahil bazı ülkelerde belli çevrelerden politikacıların ne tür savlarla çokdilliliğe ve çokdilli eğitime karşı çıktıklarını ve bu savların temelsizliğini savunmaktadır. Son yazıda ise, gelecekte dünya genelinde çokdilliliğin gittikçe kaybolmaya doğru değil, aksine artmaya devam edeceği farklı açılardan ele alınmaktadır.

Broşür dizimizin bu 6. sayısının Türkçesine ulaşmak için tıklayınız.


Comments are closed.