Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Çalıştayı 2

DİSA olarak yürütmekte olduğumuz Kürtçenin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk programı kapsamında ikinci çalıştayımızı Kürtlerin Göç Ettikleri Yerlerde Kürt Öğrencilerin Dilsel ve Eğitimsel Durumu başlığıyla, 4-5 Temmuz 2011’de DİSA’da gerçekleştirdik. Çalıştaya Adana, Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi Kürtlerin göç ettiği şehirlerde çalışan öğretmenler ile ilgili sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren öğretmenler katıldı. 


Comments are closed.