“Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” Broşürü Yayınlandı

Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği
Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” başlıklı 5. broşürü yayınlandı. Bu broşürde çokdilliliği tartışmaya açan yazıları derledik. Bu noktadan hareketle broşürde beş farklı çalışmaya yer verildi. Birinci yazıda, Toronto Üniversitesi’nden Jim Cummins, çift veya çokdilli çocukların anadillerinin eğitimde kullanılmasının neden önemli olduğunu, madde madde ve kolay anlaşılabilir bir şekilde göstermektedir. Carol Benson’un oldukça kapsamlı bir yazısından kısaltılarak sunulan ikinci metin ise, birinci yazıdaki ilkelere paralel olarak, çokdilli eğitimin en verimli şekilde uygulanabilmesi için ne gibi somut önerilerin dikkate alınması gerektiğini yine maddeler halinde açıklamakta. Üçüncü yazı ise yaygın inanışın aksine, dünyada tekdillilerin değil, çokdillilerin çoğunlukta olduğunu öne sürmektedir. Dördüncü yazının konusu dillerin öğrenilme sırasıdır. Colin Baker,duruma göre iki veya daha çok dilin aynı anda birlikte veya birinin diğerinden sonra da öğrenilebileceğini, asıl önemli olanın söz konusu dillerin iyi öğrenilmesi olduğunu iddia etmektedir. Son yazı ise beş soruda dillerin nasıl kaybolduğunu, kaybolma süreçlerinin nasıl işlediğini ele almaktadır.

Broşür dizimizin bu 5. sayısının Türkçesine ulaşmak için tıklayınız.


Comments are closed.