DİYARBAKIR STK BULUŞMALARININ 5’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı (BAYETAV) ile birlikte 11 Haziran 2022 tarihinde ‘’Türkiye’de Bir Arada […]

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASI DÜNYA DENEYİMLERİ SERİSİ SEMPOZYUMU

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 2020’de başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Ruanda, Meksika/Chiapas ve Kolombiya deneyimlerini kaleme alan […]

Eleştirel Erkeklik Söyleşileri Serisi 1 – Militarizm / Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

DİSA olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Programı kapsamında düzenlediğimiz Eleştirel Erkeklik Okumaları söyleşi serisinin ilkinin ikinci yarısında Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu ile Militarizm konusunu konuştuk.

Eleştirel Erkeklik Söyleşileri Serisi 1 – Vicdani Ret / Mehmet Ali Başaran

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) olarak, Eleştirel Erkeklik Okumaları kapsamında düzenlediğimiz söyleşi serisinin ilkinde Mehmet Ali Başaran ile Vicdani Ret konusunu konuştuk. Mehmet Ali Başaran konuşmasının ardından katılımcıların […]

“Dil Yarası”nın Açtığı Yerden: Kürt Meselesi ve Kürtçe Anadili Eğitimi

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) ilk yayını olan “Dil Yarası”, süregelen anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine […]

“Ülkelerin Dil Planlaması ve Politikaları: Eğitimde Çokdillilik” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Ülkelerin Dil Planlaması ve Politikaları: Eğitimde Çokdillilik” başlıklı 4. broşürü yayınlandı. Broşürde yer alan yazılar, eğitimde çokdilliliğin kabul edildiği Belçika ve İsrail örneklerinin yanında Norveç, İsveç, Finlandiya […]

“Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” başlıklı 5. broşürü yayınlandı. Bu broşürde çokdilliliği tartışmaya açan yazıları derledik. Bu noktadan hareketle broşürde beş farklı çalışmaya yer verildi. Birinci yazıda, […]

“Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” başlıklı 6. broşürü yayınlandı. Bu broşürde dilsel farklılıklar ve çokdillilik ile ilgili tartışmalarda siyasi yaklaşımların yeri incelenmektedir.  Birinci yazıda, çokdilliliğin sanıldığı gibi farklı topluluklar […]

“Önce Anadili: Eğitimde Anadili ve Çokdillilik” Toplantısı 6 Ekim’de Diyarbakır’da Yapıldı

DİSA olarak Ekim 2010’dayayınladığımız Dil Yarası kitabının ardından kamuoyunda ve akademik çevrelerdeki tartışmaları beslemek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kasım 2010’da Önce Anadili başlıklı Kürtçe-Türkçe çift dilli ve altı broşürden oluşan bir broşür serisi […]

DİSA PANEL: “Ortadoğu’da Taşlar Yerinden Oynarken: Suriye, İran, Irak ve Türkiye”

Geçtiğimiz yıl Ortadoğu’da önemli gelişmeler yaşandı. Arap Baharı ile başlayan dönüşüm Suriye’de son dönemde yaşanan çatışma durumu ile güncelliğini koruyor. Bu gelişmeler Kürtlere ve yaşadıkları devletlerin politikalarına önemli etkilerde bulunmaya […]