Eleştirel Erkeklik Söyleşileri Serisi 1 – Militarizm / Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

DİSA olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Programı kapsamında düzenlediğimiz Eleştirel Erkeklik Okumaları söyleşi serisinin ilkinin ikinci yarısında Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu ile Militarizm konusunu konuştuk.

Eleştirel Erkeklik Söyleşileri Serisi 1 – Vicdani Ret / Mehmet Ali Başaran

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) olarak, Eleştirel Erkeklik Okumaları kapsamında düzenlediğimiz söyleşi serisinin ilkinde Mehmet Ali Başaran ile Vicdani Ret konusunu konuştuk. Mehmet Ali Başaran konuşmasının ardından katılımcıların […]

“Dil Yarası”nın Açtığı Yerden: Kürt Meselesi ve Kürtçe Anadili Eğitimi

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) ilk yayını olan “Dil Yarası”, süregelen anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine […]

“Ülkelerin Dil Planlaması ve Politikaları: Eğitimde Çokdillilik” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Ülkelerin Dil Planlaması ve Politikaları: Eğitimde Çokdillilik” başlıklı 4. broşürü yayınlandı. Broşürde yer alan yazılar, eğitimde çokdilliliğin kabul edildiği Belçika ve İsrail örneklerinin yanında Norveç, İsveç, Finlandiya […]

“Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği” başlıklı 5. broşürü yayınlandı. Bu broşürde çokdilliliği tartışmaya açan yazıları derledik. Bu noktadan hareketle broşürde beş farklı çalışmaya yer verildi. Birinci yazıda, […]

“Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşür Dizisi’nin “Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak” başlıklı 6. broşürü yayınlandı. Bu broşürde dilsel farklılıklar ve çokdillilik ile ilgili tartışmalarda siyasi yaklaşımların yeri incelenmektedir.  Birinci yazıda, çokdilliliğin sanıldığı gibi farklı topluluklar […]

“Önce Anadili: Eğitimde Anadili ve Çokdillilik” Toplantısı 6 Ekim’de Diyarbakır’da Yapıldı

DİSA olarak Ekim 2010’dayayınladığımız Dil Yarası kitabının ardından kamuoyunda ve akademik çevrelerdeki tartışmaları beslemek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kasım 2010’da Önce Anadili başlıklı Kürtçe-Türkçe çift dilli ve altı broşürden oluşan bir broşür serisi […]

DİSA PANEL: “Ortadoğu’da Taşlar Yerinden Oynarken: Suriye, İran, Irak ve Türkiye”

Geçtiğimiz yıl Ortadoğu’da önemli gelişmeler yaşandı. Arap Baharı ile başlayan dönüşüm Suriye’de son dönemde yaşanan çatışma durumu ile güncelliğini koruyor. Bu gelişmeler Kürtlere ve yaşadıkları devletlerin politikalarına önemli etkilerde bulunmaya […]

“Önce Anadili” Broşürü Yayınlandı

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), eğitimde anadilinin kullanılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda DİSA Kürtçenin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk başlıklı bir program hazırlamıştır. […]

DİSA “Dil Yarası” Kitabı Yayınlandı

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu […]