DİSA “Dil Yarası” Kitabı Yayınlandı

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu […]

“Önce Anadili” Broşürü Yayınlandı

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), eğitimde anadilinin kullanılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda DİSA Kürtçenin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk başlıklı bir program hazırlamıştır. […]

DİSA Araştırması “Bakur’un Sesi / Sözlü Çocuk Edebiyatıyla Okulöncesi Eğitime Doğru” yayınlandı

Bir toplum, kendi coğrafyasında tarihsel olarak sahip olduğu dili ve kültürü özgür bir şekilde ifade edip eğitim süreçlerinde temel kaynaklar olarak kullanabilirse, bilinçli ve kendisiyle barışık bireyler yetişecektir. Fakat aynı […]

Sözlü edebiyat ürünlerinden derlediğimiz Okulöncesi Eğitim Materyalleri “Neşeli Çocukların Seti” yayınlandı

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde yapılacak sözlü etnografik veri toplama çalışması, kültürel değerlerin açığa çıkarılması konusunda bir ihtiyaca cevap verecekti. Henüz yazıya geçirilmemiş binlerce sözlü kültür ürününün toplanacak olması, kaybolmaya […]

Alternatif Eğitim Modelleri ve Materyal Üretimi

DİSA, Eğitmen Eğitimi Programı kapsamında 20 Mart 2016 Pazar günü Alternatif Eğitim Modelleri ve Materyal Üretimi başlığı altında yurtiçi ve yurtdışından katılımlarla bir dizi seminer ve atölye düzenledi. https://www.facebook.com/watch/?v=1042915929116965

Okul Öncesi Eğitim Pedagojisi Araştırması 

Geçtiğimiz yıl basılan ve bu yıl okul öncesi eğitimi veren pek çok kurumda eğitim materyali olarak kullanılmakta olan 21 kitaplık Seta Gulgulîskên Zarokan (Neşeli Çocukların Seti)resimli çocuk kitapları önemli bir […]

DİSA Kürt Dili Bayramı vesilesiyle düzenlenen Anadili Festivali’nin Çocuk Programında yer aldı

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Amed Anadili ve Çocuk Festivali’nin devamı niteliğinde bir organizasyon için Sarmaşık Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Sümerpark Çocuk Destek Merkezi ve DİSA olarak bir araya geldik. […]

DİSA BEPAM ev sahipliğinde Belgesel Film Gösterimi ve söyleşi düzenledi

BEPAM (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)  ev sahipliğinde “Bakur’un Sesi Çiçek Açıyor” başlıklı belgesel film gösterimi, çocuk ve anadili alanında çalışma yürüten pek çok kurum temsilcisi, eğitmen ve eğitmen adayının […]

DİSA’nın HBSD işbirliği ile düzenlediği “Kesintiye Uğrayan Çözüm Süreçlerini canlandırmak: Kolombiya” yuvarlak masa toplantısı Diyarbakır’da yapıldı

24 Eylül Cumartesi günü, BM nezdinde “danışılan örgüt” statüsüne sahip Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) sekreterya direktörü Vicente Vallies 24 Ağustos 2016 tarihinde Kolombiya devleti ile […]

Alternatif Eğitim Modelleri ve Materyal Üretimi konulu eğitim programını tamamladık

Okul Öncesi Eğitim Pedagojisi Araştırması kapsamındaki Eğitmen Eğitimi Sertifika Programımızda Türkiye’deki ve dünyadaki farklı uygulama deneyimlerinin araştırılması ve paylaşılmasına yönelik planlanan 2. modülün son gününde kitap sunumlarına devam ederken farklı […]