“Bakur’un Sesi Çiçek Açıyor” başlıklı belgesel film gösterimi gerçekleştirildi

“Bakur’un Sesi Çiçek Açıyor” başlıklı belgesel film gösterimi, çocuk ve anadili alanında çalışma yürüten pek çok kurum temsilcisi, eğitmen ve eğitmen adayının katılımıyla 16 Ocak Cumartesi günü, saat 13:00’da Diyarbakır […]

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü son Araştırmasını Yayınladı

Araştırmacımız Dr. Nesrin Uçarlar’ın, Onarıcı Adalet ve Barışın İnşası programı kapsamında geçtiğimiz yıl başladığımız Topluluk-temelli Geçiş Süreci Adaleti Araştırması’nın sonuçlarını değerlendirdiği “Hiçbir Şey Yerinde Değil, Çatışma Sonrası Süreçte Geçmişle Yüzleşme […]

15-17 Mayıs tarihleri arasında Amed Anadili ve Çocuk Festivali düzenlendi

Hawar Dergisi’nin yayına başladığı gün olan 15 Mayıs 1932 tarihine ithafen kutlanan 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı vesilesiyle anadili ve çocuk alanında faaliyet yürüten pek çok kurumun ortak çalışmasının ürünü […]

Anadilinde Okulöncesi Eğitime Doğru

Kürdistan’da Sözlü Çocuk Edebiyatı 28 Haziran 2014 tarihinde başlayan DİSA, TZP Kurdî ve Diyarbakır Kürt Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü çalışmada, 0-6 yaş arası çocuklar için okulöncesi eğitim materyali ve sözlü kültür […]

Toplantı – Yerel kalkınma politikalarında farklı perspektifler: Turizm odaklı kalkınma ve Dicle Vadisi örneği

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA – http://disa.org.tr) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd – www.hyd.org.tr) olarak, 31 Ocak 2015 Cumartesi günü Diyarbakır Sümerpark’ta, “Yerel kalkınma politikalarında farklı perspektifler: Turizm odaklı […]

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi

DİSA’nın, koruculuk sistemini tarihsel bir bağlam içinde incelemek amacıyla yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmanın kitabı yayınlandı. Kitabın tanıtımının yapıldığı konferans, 9 Kasım 2013 tarihinde, yazarlardan Şemsa Özar ve Nesrin Uçarlar’ın katılımıyla […]

Ortadoğu Seminerleri – 4

DİSA Ortadoğu Seminerleri Dizisinin dördüncü seminerinin davetlisi gazeteci yazar Cengiz Çandar’dı. Irak’ı Yani Türkiye ve Kürdistan’ı Konuşmak isimli bu seminerde Cengiz Çandar bizlere Irak’ta 2003’ten bu yana devam eden gelişmeleri tarihsel arkaplanıyla birlikte […]

DİSA Kentsel Planlama ve Katılım Politikaları sempozyumu düzenledi

Sempozyuma çevre ve bölge planlamacıları, mimarlar, kent sosyologları, Sur mahalle muhtarları, yerel yönetim uzmanlarından ve akademisyenlerden oluşan 47 kişi katıldı. Sempozyumun başlangıcında DİSA Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan araştırmaları programı koordinatörü […]

Savaştan Çocuğu Sakınma Yöntemleri

DİSA ve GİYAV 19 Mart 2016 cumartesi günü Sümerpark Resepsiyon Salonunda Savaştan Çocuğu Sakınma Yöntemleri / Çatışma Koşullarında Sağaltıcı Çocuk Eğitimi başlıklı uluslararası katılımlı bir kolokyum düzenledi. https://www.facebook.com/watch/?v=1041427995932425

DİSA’nın kuşaklararası dil değişimini anlatan kitabı Aynı Evde Ayrı Diller çıktı

DİSA’nın Diyarbakır ölçeğinde kuşaklararası dil değişimini anlatan Aynı Evde Ayrı Diller adlı kitabı 20-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşen TÜYAP Kitap Fuarı’nda ilk kez okuyucularıyla buluştu. Arka kapak yazısı:Handan Çağlayan’ın Diyarbekir’den başlayıp […]