Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi başlıklı araştırma raporu yayınlandı

Enstitümüzün iki yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü Köy Koruculuğu Araştırması sonuçlanmış ve rapor yaklaşık 200 sayfalık bir kitap olarak Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde basılmıştır.Geçmişten Günümüze […]

Ateşkes ve Silahsızlanma Paneli Seri – 3

GERÇEĞİ VE GEÇİCİ ADALETİ ORTAYA ÇIKARMA DİSA, Türkiye’nin sosyal ve siyasi sorunlarıyla alakalı konular hakkında paneller, seminerler ve konferanslar düzenlemekte ve ayrıca 8 Mart 2010 tarihinden beri çoğunlukla Diyarbakır şehrinde […]

Silah Bırakmada Taraflar: İrlanda Deneyimi

Silah Bırakma ve Silahsızlanma Deneyimleri Panel Serisi’ne ait olan Silah Bırakmada Taraflar: İrlanda Deneyimi başlıklı ikinci panelimizi düzenledik. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) ve Eğitimde Ortak Çözüm Derneği’nin […]

Silah Bırakma ve Silahsızlanma Panel Serisi’nin ilki olan Silah Bırakmada Taraflar başlıklı paneli Jonathan Powell’ın katılımıyla gerçekleştirdik

Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü DİSA, 8 Mart 2010 tarihinden itibaren Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin toplumsal ve siyasal sorunlarına ilişkin paneller, atölyeler, konferanslar düzenliyor, araştırma projeleri yürütüyor. Anadil-temelli […]

Önce Anadili Broşür Serisinin Zazaca İkinci Broşürü “POLÎTÎKAYÊ ZAFZIWANÎYE Û PLANKERDIŞÊ ZIWANΔ yayınlandı

“Önce Anadili” broşür dizisinin Kürtçenin Zazaca lehçesinde hazırlanan bu sekizinciserisinde, diller nasıl kaybolur veya kurtulur, dil oluşumu ve eğitimde çokdillilik, çokdilli eğitim uygulamaları, çiftdilli çocuklarda anadili eğitimi, çift dilliliğin insan […]

Ortadoğu Seminerleri – 3

DİSA olarak düzenlediğimiz Ortadoğu Seminerleri Dizisinin üçüncü seminerinin davetlisi Prof. Dr. Abbas Vali’ydi. İran Teokratik Rejimine Karşı Demokratik Muhalefet ve Kürt Meselesi başlıklı bu seminerde Abbas Vali İran Kürtlerinin 20.yy’ın başlarından bu yana İran’daki […]

Ortadoğu Seminerleri – 2

DİSA olarak düzenlediğimiz Ortadoğu Seminerleri Dizisinin ikinci seminerinin davetlisi Şenay Özden’di. Filistin Mülteci Kampları: Ortadoğu’da Ayaklanma, Direniş ve Mültecilik başlıklı bu seminerdeSuriye ve Lübnan’daki Filistinli mültecilerin ve mülteci kamplarının farklı […]

Ortadoğu Seminerleri – 1

DİSA olarak düzenlediğimiz Ortadoğu Seminerleri Dizisinin ilk seminerinin davetlisi Seda Altuğ’du. Suriye’de Ayaklanma: Devlet, Toplum ve Siyaset başlıklı bu seminerde Seda Altuğ Suriye’nin 20.yy’ın başından bu yana ekonomik, siyasal ve kültürel tarihi arkaplanını […]

Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Çalıştayı 3

DİSA olarak yürütmekte olduğumuz Kürtçenin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk programı kapsamında üçüncü çalıştayımızı Farklı Özellik ve İhtiyaçlara Sahip Kürt Öğrenciler için Çokdilli Eğitim Modelleri başlığıyla, 18-20 Kasım 2011 […]

Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Çalıştayı 2

DİSA olarak yürütmekte olduğumuz Kürtçenin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk programı kapsamında ikinci çalıştayımızı Kürtlerin Göç Ettikleri Yerlerde Kürt Öğrencilerin Dilsel ve Eğitimsel Durumu başlığıyla, 4-5 Temmuz 2011’de […]