Dilsel ve Kültürel Farklılıklar Açısından Öğretmen Yetiştirme

Eleştirel pedagoji yaklaşımını benimseyen akademisyen ve öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünebilen yurttaşlar olarak yetiştirilmesi konusunda eğitimin önemli bir katalizör görevi görebileceğini düşünürler. Bu anlayışa göre toplumsal dönüşümler sınıfta başlar ve öğrencilerin […]

Kürt Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Modeller

Türkiye’de, eğitimde anadilinin kullanılması ve Kürtçe’nin durumuna yönelik önemli gelişmelerin ve tartışmaların yaşandığı bir dönemde kaleme alınan bu çalışma, Kürtçe ve diğer tüm anadillerinin eğitimde uygulanabilmesi için somut öneriler sunmaktadır. […]

Dil Yarası

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır. Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, […]