Yayınlar

Hizmet-Siyaset İkiliğinden Diyarbakır’a Bakmak

Türkiye’de Kürt meselesinin çözümü ve şiddetin sonlanmasında yerel yönetimlerin kritik bir yere sahip olduğu söylenebilir. Kürt kimliğinin tanınması, Kürtlerin yönetime katılması ve kaynakların adil dağılımında yerel yönetimler hem uygun alanlar […]

Önce Anadili

Eğitim bir güçtür ve dil bu güce erişmenin hem aracı hem de belirleyenidir. Anadili temelli çiftdilli eğitim modelleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırmakta, onları daha mutlu etmekte, kendilerini daha rahat ifade edebilen, […]

Aynı Evde Ayrı Diller

Arka kapak yazısı:Handan Çağlayan’ın Diyarbekir’den başlayıp farklı Kürt ailelerin gündelik hayatlarında dil kullanımının peşine düşerek yaptığı alan araştırmasına dayalı Aynı Evde Ayrı Diller çalışması, bize Kürtçe’nin farklı kuşaklar arasında hangi durumlarda aktarılabilmiş […]

Köy Koruculuğu Sistemi

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi başlıklı araştırmada, Türkiye’de devletin, sivil vatandaşları silahlandırarak “devlet yanlısı” ve “devlet düşmanı” olarak kamplaştırma araçlarından biri olan köy koruculuğu sistemi, tarihsel ve […]

İttifak, Dayanışma ve Çelişki Kavramları Işığında Türkiye Kadın/Feminist Hareketler

“Özel olan politiktir” şarının ortaya atıldığı 1960’lı yıllar feminist politikanın ve tarihin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Sloganın konu ettiği, özel ve kişisel olan eylemler, ilişkiler, mekanlar seneler boyunca dünyanın […]

Çocukların Travmalarıyla Baş Etme

Bu raporda Bağlar ve Suriçi’nde çatışmaya maruz kalmış ve tanıklık etmiş çocukların durumunu anlamaya yönelik aile görüşmeleri sırasında tespit edilen bulgular ışığında, Diyarbakır Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve DİSA bünyesinde […]

Bakur’un Sesi

Bir toplum, kendi coğrafyasında tarihsel olarak sahip olduğu dili ve kültürü özgür bir şekilde ifade edip eğitim süreçlerinde temel kaynaklar olarak kullanabilirse, bilinçli ve kendisiyle barışık bireyler yetişecektir. Fakat aynı […]

Hiçbir Şey Yerinde Değil

Geçmişle yüzleşmede mağdurların, tanıkların, hayatta kalanların konumları nedir? Faillerin, sorumluların, seyirci kalanların, bilmeyenlerin -hele bilebilecekleri halde bilmeyenlerin- konumları nedir? Hafıza, yas tutma, bağışlama, hınç ve küskünlük, siyasal dostluk, nasıl işler […]

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Türkiye’nin temel sorunu bir demokrasi sorunudur. Demokrasi bütün toplumu ilgilendirir; bütün bireylerin sorunu ve ihtiyacıdır, çünkü toplumun tüm bireylerinin güvenliğinin ve haklarının yasalarca garanti altında olmasına dair belirleyici unsurdur. Toplumsal […]

Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili

Bu çalışma, Türkiye’deki Kürt kız çocuklarının eğitimleri ve karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler üzerine düşünülürken, anadili hususunun ve resmi dil politikalarının da hesaba katılması gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Böyle bir çaba Kürt […]