Dilek KURBAN

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla okuduğu Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Kamu İlişkileri Fakültesi’nden 1999 yılında insan hakları alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Daha sonra, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında Hukuk Doktoru derecesi ile mezun oldu. 1999-2001 yıllarında Birleşmiş Milletler Siyasi İlişkiler Bölümü Güvenlik Konseyi Kısmı’nda Siyasi İlişkiler Yönetici Yardımcısı olarak görev aldı. Halen, TESEV Demokratikleşme Programı Yöneticisi olan Kurban, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yarı zamanlı ders vermekte, haftalık Agos Gazetesi’nde kimlik sayfasının editörlüğünü yapmaktadır.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DISA) kurucu üyeleri arasında yer alan Kurban’ın Türkiye’de insan ve azınlık hakları, Türkiye’de zorunlu göç ve Avrupa’da azınlık ve insan hakları hukuku alanlarında uluslararası ve ulusal yayınları bulunuyor.