Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi Başvurularının Sonuçları Hakkında…

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak, Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında 2022 yılında çalışmak üzere genç araştırmacılar için 14 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında ilana çıktık.

2020 ve 2021 yıllarında altı araştırmacı tarafından raporlaştırılan Nepal, Sri Lanka, Guatemala, KolombiyaMeksika ve Ruanda örneklerinin ardından, üç yeni ülke deneyimiyle devam ediyoruz.

Yaklaşık dört haftalık ilan dönemi içerisinde toplamda 5 ayrı kıtadan toplam 24 başvuru aldık. Bu başvuruların 4’ü belge eksikliğinden, 3’ü ise daha önce çalışılmış vaka önerileri sunduklarından ya da başvuru içeriğine uygun teklif sunmadıklarından dolayı elendi. Detayları aşağıdaki tabloda görünen 17 vaka önerisini değerlendirilmeye aldık.

ÜlkeBaşvuru Sayısı
Kamboçya1
Afganistan1
Sudan2
Güney Afrika4
Liberya1
El Salvador1
Şili1
İspanya1
Kıbrıs1
Yemen1
Irak1
Endonezya2

Başvuruların tamamını özenli bir şekilde okuyup değerlendirdik. DİSA Proje Ekibi olarak önerilen vakalarda, teklifin projemizle ilişkisi ve uyumu, Kürtçe ve Türkçe dillerinde üretilen metin miktarı ve vakanın bilinirliği, vakaların kıtalara göre dengeli dağılımı, teritoryal veya yönetimsel vaka tipi olup olmadığı, ilgili vakanın halihazırdaki durumu, başvurucunun okuduğu program, barış çalışmaları ve Kürt meselesi alanında yayının bulunup bulunmaması, akademik yayınlar ve bunların kalitesi, yabancı dil yeterliliği gibi 15 ayrı kriter üzerinden araştırmaları değerlendirip seçimimizi yaptık.

Projenin esas hedeflerinden olan, Türkiye’de hayli ihmal edilen çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına akademik sürecin başındaki genç araştırmacı ve akademisyenleri, ilanda da belirttiğimiz üzere, “desteklemek, bu çalışma alanına dair farkındalıklarını geliştirmek ve bu alanda akademik çalışma yapmalarını teşvik etmek” için, önceliği yüksek lisan ve doktora öğrencilerine ya da yeni mezunlara verdik.

Bu kriterler ve süreç doğrultusunda bu sene Kamboçya, Sudan ve Güney Afrika deneyimlerini çalışmaya karar verdik.

Çağrıya ilgi duyup başvuran tüm adaylara teşekkür ediyoruz.

DİSA Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı Ekibi


Bu çalışma Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 

turkey.fes.de / @FES_Turkey