“Dil Eğitim Modelleri ve Ülke Örnekleri” Broşürü Yayınlandı

Önce Anadili Broşürleri Dizimizin ikinci broşürünü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ikinci broşürde anadili temelli eğitim ve çiftdilli eğitim konularında hazırlanmış kısa makaleler yer almaktadır. Şerif Derince tarafında yazılmış olan birinci yazı eğitimde anadilinin kullanılması ve kullanılan modeller hakkında genel bir çerçeve çizmektedir. Aikman’nın yazısı dünya genelindeki yerli dillerinin yeniden canlandırılmasında, bu dillerde eğitim yapılmasının önemine vurgu yapmaktadır.

Dil Eğitim Modelleri ve Ülke Örnekleri
Dil Eğitim Modelleri ve Ülke Örnekleri

Benzer şekilde Albó da, Bolivya’da oldukça başarılı bir şekilde uygulanan Kültürlerarası ve Çiftdilli Eğitim modeli ile ilgili bilgi vermektedir. Malone, azınlık dilleriyle başlayıp egemen dilin eğitime kademeli olarak eklemlendiği modelleri betimleyici tablolarla açıklamaktadır. Heugh ise Afrika ülkelerinde yapılan çeşitli araştırmaları derleyerek yazdığı yazıda, geçiş modellerinde kısa dönemli yararlar gözlense dahi çocuğun hızlıca ikinci bir dile geçiş yapmasıyla bu yararların beşinci yılda kaybolduğu sonucuna varmıştır.

Son olarak, Jhingran ve Miller Hindistan’da uygulanan çokdilli eğitim modelleri ile ilgili bilgi vermekte, anayasal haklar sağlandığında bile uygulamalarda yaşanan sıkıntılara değinmekte.

Broşür dizimizin bu 2. sayısının Türkçesine ulaşmak için 


Comments are closed.