DİSA Genç Araştırmacılar Arıyor

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında çalışmak üzere genç araştırmacılar arıyor.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Projemiz, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Türkiye’de Kürt meselesinin barışçıl demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor. Projemizin iki ana hedefi bulunuyor:

 • Sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan bireysel ya da kolektif aktörlerin farklı zaman ve mekanlarda meydana gelen vakalar hakkındaki temel bilgilere erişimini sağlamak,
 • Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan genç araştırmacıları desteklemek ve bu alanda akademik çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.

İşin Kapsamı  

Projenin 2020 yılı programı kapsamında, dünyadan farklı çatışma çözümü vakalarına ilişkin 3 analiz raporu hazırlanacaktır. Her araştırmacıdan 20 Temmuz 2020 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında bir rapor hazırlaması beklenmektedir. Her bir rapor için belirlenen NET ücret 12.000 TL’dir. Çalışma kapsamında;

 • Analiz raporları proje kapsamında oluşturulan rapor şablonu (şablon için tıklayınız) baz alınarak kaleme alınacaktır.
 • Raporların ortalama olarak 10-12 bin kelime / 30 sayfa uzunluğunda olması beklenmektedir.
 • Raporlama süresi boyunca üç araştırmacıya çatışma çözüm ve barış inşası alanında kıdemli proje danışmanı destek sunacaktır.
 • Söz konusu raporlar, araştırmacının tercihine göre Türkçe veya Kürtçe dilinde yazılabilir. Raporlar, proje kapsamında çevrilecek ve iki dilli olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Proje kapsamına alınacak 3 vaka yapılacak başvurular içerisinden seçilecektir. Bu anlamda, ilgili adayların bir vaka önerisiyle başvuru yapması beklenmektedir. Başvurular değerlendirilirken, Türkiye’de daha önce çalışılmamış vakalara öncelik verilecektir.

Adaylarda Aranan Özellikler

 • Çatışma çözümü ve barış inşası çalışmaları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık,
 • Sosyal bilimler alanında rapor/makale yazma deneyimine sahip olma ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış en az 1 eserin bulunması,
 • Sosyal bilimler alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi (başvuru lisans mezunlarına da açıktır, bununla birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik verilecektir),
 • Literatür taraması yapabilecek düzeyde İngilizce.

Projenin Kritik Tarihleri

 • Son Başvuru Tarihi : 12 Temmuz 2020
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve

Araştırma Tekliflerinin Seçimi: 17 Temmuz 2020

 • Proje Başlama Tarihi: 20 Temmuz 2020
 • Raporların İlk Teslim Tarihi: 05 Ekim 2020
 • Raporların Revizyonu ve Son Teslim: 30 Ekim 2020

Başvuru Belgeleri

Adayların aşağıdaki üç belgeyi içeren proje başvuru dosyalarını en geç 12 Temmuz 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (CV)
 2. Daha önce yayınlanmış makale/rapor örneği
 3. Araştırma teklifi [Maksimum 2 sayfa olması önerilen teklif şu öğeleri içermelidir: Dünyada (Asya, Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika vs.) herhangi bir bölge ya da ülkede gerçekleşmiş/gerçekleşmekte olan müzakere, silah bırakma/silahsızlanma gibi çatışma çözümü örneklerine dair önerilen vaka, vakanın önemi, Türkiye’de çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına olası katkıları]

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm başvuru sahiplerine başvuru sonuçları hakkında bilgi verilecektir.

Comments are closed.