DİSA Genel Kurulu Toplantı İlanı

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği (DİSA) Genel Kurulu Toplantı İlanı

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.12.2018 tarihinde saat 14:00’da Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 22.12.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Necdet İpekyüz
DİSA Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:
Açılış ve Yoklama
Divan teşkili
Dernek faaliyet ve hesap raporlarının okunması
Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
Dilekler ve kapanış.


Comments are closed.