Erkeklik Okumaları

Üç ay sürecek Erkeklik Okumaları/Tartışmaları Programı, her ay bir tema etrafında belirlenen yazı ve makaleler üzerine yapılacak üç haftalık çevrimiçi tartışma ve aynı temayla tartışmalarımızı derinleştirecek, alanında uzman bir konukla yapacağımız söyleşiler şeklinde yürütülecektir.

Erkeklik çalışmalarına giriş,

Erkeklik ayrımları (hegemonik, işbirlikçi, madun ve aykırı erkeklikler),

Militarizm, ırk/etnisite, din/inanç (vicdani retçi, milliyetçi ve dindar erkeklikler)

Erkekliğin toplumsal pratikleri (babalık, kirvelik, sünnet vb.)

konuları okuma/tartışma ve söyleşi temalarımızın ana eksenini oluşturacaktır. Okuma materyalleri katılımcılarla paylaşılacaktır. Okuma/tartışma grubunun kontenjanı sınırlıdır, söyleşiler ise herkesin katılımına açıktır. Katılım sağlamak isteyenlerin motivasyon mektuplarını [email protected] adresine göndermeleri rica olunur.


Comments are closed.