General

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği (DİSA) Genel Kurulu Toplantı İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde, saat 16:00’da Dernek Merkezinde yapılacaktır.  Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 07.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin […]

DİSA Conversation- Confrontation with the Truth-Elizabeth Oglesby

DİSA is hosting Prof. Elizabeth Oglesby, the reporter of United Nations Commission of Researching the Truth within the scope of Transitional Justice and Construction of Peace in Diyarbakır. The conversation titled […]