Şandî

Rêzepanelên, Serhatîyên Destjiçekanberdan û Bêçekbûnê – 1

Ji bo Destjiçekanberdan Rewşa Aliyên Destjiçekanberdan DISA ji 8ê Adara 2010ê heta niho, konferansên, di serî de li ser kêşeyên sîyasî û civakî yên Diyarbekirê û paşê yên li ser Tirkiyeyê panel, […]