Necdet İpekyüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Necdet İpekyüz, Diyarbakır-Bismil doğumlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 1994-96 arasında Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Genel Sekreteri, 1997-98’de de aynı illerin Tabip Odası Başkanı’ydı. Bölgedeki tabip odalarından çoğunun kurulmasında da görev aldı. 2001-2004 yılları arasında, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı’ydı. 2006-2008 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde yer aldı. 2006’dan bu yana ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi.

Zorunlu göç, bölgede bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık, OHAL’de sağlık sorunları, sağlık ve insan hakları, bölgede adli tıp, işkencenin önlenmesinde sağlık çalışanlarının rolü, barış ve sağlık, travma ve ruhsal durum, anadil ve sağlık gibi raporların, GAP Bölgesi’nde Sağlık Master Planı’na önerilerin hazırlanmasında koordinatörlük yaptı. TİHV Toplumsal Travma ile Başetme programının koordinatörlüğünü sürdürüyor.