Nurcan Baysal

Nurcan Baysal 1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Baysal, daha sonar Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede asistan olarak çalıştı. Halen Atatürk Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde doktorasına devam etmektedir.

1997-2007 yılları arasında GIDEM (Girişimci Destekleme Merkezi) Projesinin koordinatörü olarak UNDP’ye bağlı çalışan Baysal, 2004 yılında yerel bir grupla birlikte Diyarbakır’da Kalkınma Merkezi Derneği’ni kurmuş ve aynı dernekte uzun yıllar yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Bu yıllarda daha çok zorunlu göç ve kırsal kalkınma çalışmalarına yoğunlaşan Baysal, 2008 yılından beri Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın Kırsal Kalkınma Program Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Baysal, kadın hareketinin aktif bir üyesi olarak, Bölgedeki kadın STK’larının gelişimine katkıda bulunmuştur.  Baysal, Kadın İçin Küresel Fon (Global Dialogue for Women) kuruluşunun Ortadoğu danışmanlarından biridir. Kadın Emeği ve İstihdamı (KEIG) Platformunun kurucularından biri olan Baysal, yerel ve ulusal gazetelerde Kürt sorunun sosyo-ekonomik boyutu ve kalkınma alnında yazılar yazmaktadır.