Şemsa Özar

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuş, 1978-80 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde, 1980-83 yıllarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalışmıştır. 1986-1988 yılları arasında Viyana’da bulunan İleri Çalışmalar ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü’nde okumuş ve çalışmıştır. 1990 yılında Wirtschaftsuniversitaet’ten doktora derecesini almıştır. O tarihten beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, gelişme ekonomisi ve toplumsal cinsiyet ve ekonomi üzerine dersler vermektedir. Küçük işletmeler, kadın emeği ve istihdamı, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, emek piyasaları ve enformel sektör konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG) kurucu üyesidir. Aynı zamanda, EGGE (Avrupa İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanlar Ağı), IAFFE (Uluslararası Feminist İktisat Derneği) ve Kalkınma Merkezi Derneği üyesidir. Güncel yayınları arasında, “Periferide Küçük ve Orta Boy İşletmeler. Türkiye Örneği”, (Turkey and the Global Economy: Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era içinde, Routledge, 2009), “Türkiye’de Finansal Krizin Gölgesinde Mikro ve Küçük İşletmelerin Büyümesi” (The Developing Economies, 2008); “Türkiye Bankacılık Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Temelli Meslekiçi Ayrım” (The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa içinde, 2001) bulunmaktadır.

Kalkınma Merkezi tarafından basılmış olan Zorunlu Göç: Diyarbakır, (2006 ve 2010) kitabına katkıda bulunmuştur.