Yazılar

Anadilinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Önyargılar

Anadilin eğitimde kullanılmasına ilişkin sıkıntı sadece yasalarla sınırlı değildir. En az bunun kadar mühim olan bir zihniyet sorunu da vardır. Türkiye’de hâkim olan paradigmaya göre, anadilinin eğitimde kullanılmasına olanak tanınması […]

Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak

Bir toplumda diller ve bu dilleri konuşan topluluklar arasındaki ilişkilerin ne gibi şekiller alacağı nihai olarak siyasi karar alma süreçlerine göre belirlenmektedir. Siyasi karar alıcıların diller ile ilgili aldığı kararların […]

Önce Anadili

Eğitim bir güçtür ve dil bu güce erişmenin hem aracı hem de belirleyenidir. Anadili temelli çiftdilli eğitim modelleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırmakta, onları daha mutlu etmekte, kendilerini daha rahat ifade edebilen, […]

Dilsel ve Kültürel Farklılıklar Açısından Öğretmen Yetiştirme

Eleştirel pedagoji yaklaşımını benimseyen akademisyen ve öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünebilen yurttaşlar olarak yetiştirilmesi konusunda eğitimin önemli bir katalizör görevi görebileceğini düşünürler. Bu anlayışa göre toplumsal dönüşümler sınıfta başlar ve öğrencilerin […]

Dil Eğitim Modelleri ve Ülke Örnekleri

Çiftdilli veya çokdilli eğitim denilince farklı isimlerle anılan birçok eğitim modelinden bahsedilir. Bu modellerin bazılarında, anadili, sadece ikinci bir dilde eğitime geçiş sürecinde (geçiş modeli) kullanılır, diğer modellerde ise anadiliyle […]