Yazılar

İttifak, Dayanışma ve Çelişki Kavramları Işığında Türkiye Kadın/Feminist Hareketler

“Özel olan politiktir” şarının ortaya atıldığı 1960’lı yıllar feminist politikanın ve tarihin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Sloganın konu ettiği, özel ve kişisel olan eylemler, ilişkiler, mekanlar seneler boyunca dünyanın […]