Çokdilliliğe Siyaset Penceresinden Bakmak

Bir toplumda diller ve bu dilleri konuşan topluluklar arasındaki ilişkilerin ne gibi şekiller alacağı nihai olarak siyasi karar alma süreçlerine göre belirlenmektedir. Siyasi karar alıcıların diller ile ilgili aldığı kararların ne kadar araştırma gerçeklerine ve toplumsal taleplere göre şekillendiği ise son derece karmaşık bir konudur. Bazı ülkelerde, siyasi karar alma süreçleri büyük oranda tabandan gelen toplumsal taleplere ve muhalefetin önerilerine göre şekillenirken, bazı yerlerde de farklı gruplardan gelen taleplere kapalı, son derece otoriter politikalar takip edilmektedir. Bu durum, çatışma, toplumsal barış, yönetim biçimleri, dillerin ekonomisi ve gelecekte dillerin ne olacağı gibi çeşitli konular ile yakından ilişkilidir.Comments are closed.