Kadınlar, Kadınlıklar Diyarbakır’da Kadın Olmak

Kadınlar, Kadınlıklar Diyarbakır'da Kadın Olmak
Kadınlar, Kadınlıklar Diyarbakır’da Kadın Olmak

“Fikir çatışmasının olmadığı gruplarda her şey çok sade ve belli bir çizgide gidiyor.
Herkesin aynı düşündüğü bir ortamın kişiye çok fazla fayda getirmeyeceğine inanıyorum. Farklı arka planlara sahip kişilerle bir araya gelmek kişinin kendisini de sorgulaması bakımından çok değerli.”
“Nefes almamı sağladı. Daha yolumuz olduğunu ama umudun da var olduğunu fark
ettim.”
“Kadın arkadaşlara daha anlayışlı ve ön yargısız bakmaya başladım.”
“Aile dinamiklerime olan bakış açım değişti. Yaşadığım ekonomik şiddetin farkına
vardım. Bir teoriye yaslanarak (özellikle Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
kitabından sonra) ailemdeki erkeklerle tartışmaya başladığımdan beni daha fazla
ciddiye aldılar.”
“Ben farkındalık kazandıkça ve bu konuda düşüncelerim olgunlaştıkça çevremdeki
insanları bilgilendirip aydınlattığımı düşünüyorum, bunun geri dönüşlerini alıyorum.”
“Kadınların kendi yaşamları hakkında söz sahibi olma hakkının, yüzyıllarca erklerce
geliştirilmiş ve uygulana uygulana kanıksanan tahakkümkar “İslam kültürüne” karşı
yine Müslüman kadınların mücadelesiyle elde edilebileceğine inanıyorum.”
“Farklı kültürleri, inanışları, yaşam tarzlarını önyargılardan uzakta kabullenerek ortaklaşmak gerekiyor. Bir kadına yapılan saldırının tüm kadınlara yapılmış olduğu
gerçeğini görmek ve buna karşı ortak bir mücadele ağı geliştirmek gerekiyor.”
“Ortak bir kadınlık üst kimliğinde buluşabilmek için bütün ayrımların ortadan kalktığı bir ortama ve söyleme ihtiyacımız var. Bu kadın mücadelesini çok güçlü ve daha kapsayıcı bir hale getirecektir.”Comments are closed.