Ruanda: Irksal Ayrım, Otoriter Rejimler ve Soykırım

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı çerçevesinde başlattığı Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi Projesi kapsamında 2020’de Sri Lanka, Guatemala ve Nepal raporları kaleme alındı. Proje bu yıl Kolombiya, Meksika/Zapatistalar ve Ruanda vakalarıyla devam ediyor.
DİSA olarak çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Kürt meselesinin barışçıl, demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Söz konusu seriyle sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan aktörlerin, farklı zaman ve mekânlarda meydana gelen vakalara ilişkin bilgilere erişimine yardımcı olmak istiyoruz. Projeyle ayrıca çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası alanında akademik çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi ve genç araştırmacıları desteklemeyi arzuluyoruz.
Bu rapor, sınıfsal ve etnik ayrımların iç içe geçtiği Ruanda’daki iç savaş sonrasında yaşanan soykırım sürecini ve sonrasındaki otoriter rejim inşasını ele alıyor. Raporların önsözlerinde genel olarak söz konusu vakanın Kürt meselesi bağlamında bize söylediklerine dair belli başlı hususların altını çiziyorum. Bununla birlikte, yaklaşık bir milyona yakın insanın öldürüldüğü, iki milyona yakın nüfusun yerinden edildiği Ruanda Soykırımı’nı bu bağlamda ele alma düşüncesi bile yeterince ürkütücü geliyor. Bu anlamda, söz konusu vakayı Kürt meselesiyle ilişkilendirmekten ziyade, genel olarak çatışma çözümü ve barış inşası açısından ortaya çıkardığı dikkat çekici yönler bakımından ele almak daha doğru olacaktır.

Comments are closed.