Zor Olsa da Barış: GUATEMALA DENEYİMİ

Zor Olsa da Barış: GUATEMALA DENEYİMİ
Zor Olsa da Barış: GUATEMALA DENEYİMİ

Otuz altı yıllık kanlı iç savaştan sonra barışın inşa edildiği Guatemala deneyimini ele alan elinizdeki çalışma, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı çerçevesinde başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesinin Nepal ve Sri Lanka raporlarından sonraki üçüncü raporunu oluşturuyor. DİSA olarak çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Türkiye’de Kürt meselesinin barışçıl, demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Söz konusu seriyle sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan bireysel ya da kolektif aktörlerin, farklı zaman ve mekânlarda meydana gelen vakalar hakkındaki temel bilgilere erişimine yardımcı olmak istiyoruz.Comments are closed.