“Önce Anadili: Eğitimde Anadili ve Çokdillilik” Toplantısı

6 Ekim 2012 tarihinde ilkini Diyarbakır’da yaptığımız Önce Anadili: Eğitimde Anadili ve Çokdillilikbaşlıklı toplantıdaVahap Coşkun ve Önce Anadili Analiz Raporları’nın yazarı Şerif Derince  Önce Anadili çalışmalarımızı sundu. Toplantının ikinci oturumunda ise AKP’den Galip Ensarioğlu ve BDP’den Altan Tan, anadili meselesiyle ilgili çözüm odaklı bir tartışma yürüttü. 


9 Kasım 2012 tarihinde, Önce Anadili: Eğitimde Anadili ve Çokdillilik başlıklı toplantının ikincisini İstanbul’da düzenliyoruz. DİSA’nın yayımlamış olduğuçalışmaları kamuoyu ile paylaşacağımız bu toplantıda ve ardından AKP’den Galip Ensarioğlu, BDP’den Meral Danış Beştaş ve CHP’den Atilla Kart‘ın kendi partilerinin anadili programlarını tartışmaya açacakları oturumda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.


Comments are closed.