‘Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı (BAYETAV) ile birlikte 11 Haziran 2022 tarihinde ‘Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’ adlı bir çalıştay gerçekleştirdi.

DİSA, Diyarbakır STK Buluşmaları ile bir yandan sivil toplum aktörlerini bir araya getirirken diğer yandan da söz konusu buluşmalarla sivil toplum aktörleri arasında kalıcı temas ve diyalog ortamı yaratmayı, sivil toplum alanındaki kamusal tartışmaları beslemeyi ve toplumsal sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin düşünsel çabalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) salonunda gerçekleştirilen etkinliğe araştırmanın yürütücüsü olan Prof. Dr. Ferhat Kentel konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Cuma Çiçek yaptı.
KONDA ve SAM’ın saha araştırmasını yaptığı, nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmüş olan araştırmaya ilişkin sunum yapan BAYETAV Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ferhat Kentel, bir arada yaşamak için sırasıyla gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, etnik eşitsizliğin giderilmesi ve mezhepsel eşitsizliğin giderilmesi gibi konuların araştırmada öne çıktığına vurgu yaptı.

Çalıştaya Diyarbakır’dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve gazeteci katıldı. Katılımcıların yorum ve sorularının ardından çalıştay sona erdi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun genişletilmiş özetine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are closed.