Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği (DİSA) Genel Kurulu Toplantı İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde, saat 16:00’da Dernek Merkezinde yapılacaktır. 

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 07.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

                                                                                                                                                   
                                                                    Vahap Coşkun

      DİSA Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Dernek faaliyet ve hesap raporlarının okunması 
  4. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması 
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
  6. Dilekler ve kapanış.

Comments are closed.