Ateşkes ve Silahsızlanma Paneli Seri – 3

GERÇEĞİ VE GEÇİCİ ADALETİ ORTAYA ÇIKARMA

Ateşkes ve Silahsızlanma Paneli Seri - 3
Ateşkes ve Silahsızlanma Paneli Seri – 3

DİSA, Türkiye’nin sosyal ve siyasi sorunlarıyla alakalı konular hakkında paneller, seminerler ve konferanslar düzenlemekte ve ayrıca 8 Mart 2010 tarihinden beri çoğunlukla Diyarbakır şehrinde araştırma projeleri yürütmektedir. Anadile dayalı çok dilli eğitim ve Diyarbakır’ın ekonomik gelişimi de dâhil çok çeşitli başlıkları da içeren araştırma projeleri, Uyuşmazlık çözümlenmesiyle devam etmektedir.
Nisan ve Mayısta düzenlenen Ateşkes ve Silahsızlanma Paneli Serilerine, Gerçeği ve Geçici Adaleti Ortaya Çıkarma paneliyle devam ediyoruz. Guatemala Deneyimine dikkat çekecek olan bu üçüncü panelin konuşmacıları, AVANCSO’dan Gustavo Palma ve Arizona Üniversitesi’nden Elizabeth Oglesby olacaktır. Tartışmaya, Nesrin Uçarlar tarafından moderatörlük edilecektir.
8 Haziran 2013 saat 14:00 Sümerpark Recepsiyon Salonunda, Diyarbakır’da gerçekleşecek olan panelimize katılımınızı bekliyoruz.
Gustavo Palma, Guatemala şehrinde, Guatemala’da Sosyal Bilimlerin Gelişmesi Derneğinde (AVANCSO) ve San Carlos Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesindeki Siyasi ve Sosyal Araştırma Enstitüsünde bir araştırmacıdır. Araştırma alanları, ırkçı politikalar, ulusal ve etnik kimliklerin inşası, tarımsal sorunlar, ayrımcılık ve yerel toplulukları içermektedir. 36 yıllık kirli bir savaştan acı çeken Guatemala, Merkez Amerika, 1996’dan beri geçici adalet tedbirleri almaktadır.
Elisabeth Oglesby, Arizona Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarındaki Merkezde doçenttir. Guatemala ve Merkez Amerika’daki Sivil Toplum Kuruluşlarında zorla göç ettirilen göçmenlerin geri dönmesi üzerine çalıştı. Oglesby, nihai rapor koordinatör yardımcısı ve nihai rapor yazı takımının bir üyesi olarak hizmet ederek, Guatemala şehrindeki Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisinin Tarihi Aydınlatma (Gerçeklik Komisyonu) Guatemala Komisyonuna danışman olarak çalıştı. Adalet siyaseti, tarih ve barış eğitiminin sınırlamaları hakkında kapsamlı bir şekilde yazmaktadır.
Nesrin Uçarlar, doktora derecesini 2009 yılında Lund Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesinden aldı. Yeditepe Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinde Doçent olarak çalıştı. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesinde ders vermektedir. Uçarlar, Kürt Sorununa modern siyasi felsefe bağlamında ve güç, direniş ve adalet kavramlarıyla ilişkili olarak bakmaktadır.


Comments are closed.