DİSA Kentsel Planlama ve Katılım Politikaları sempozyumu düzenledi

Sempozyuma çevre ve bölge planlamacıları, mimarlar, kent sosyologları, Sur mahalle muhtarları, yerel yönetim uzmanlarından ve akademisyenlerden oluşan 47 kişi katıldı.

Sempozyumun başlangıcında DİSA Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan araştırmaları programı koordinatörü mimar Melike Elik Katılım, kentsel Miras ve Kimlik üzerine DİSA programının açığa çıkardığı soruları formüle etti.

Şehir Planlamacısı Mustafa Oğuz Sinemillioğlu Şehir Planlamasında kaynak kullanımı ve koruma üzerine;
DBB’den Abtullah Sevinç Diyarbakır Stratejik Planlama Sürecinde katılımcılık üzerine sunuşlar yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen imar planlarında tasarım ve uygulama süreçlerinde kullanıcı katılımı temalı sunuş yapılmadı.

Dr. Ali Ekber Doğan Kamusal mekanda halk katılımı üzerine;
Dr. Cuma Çiçek Yerel demokrasi ve katılım modelleri üzerine çalışmalarını sundular.

Dr. Kenan Güvenç Şehrin İktisadı, Şehrin Mekanı sunuşu yerine kentsel mekanın algılanmasında öngörülemezlik ve görelilik üzerine bir felsefi analiz denemesi yaptı.
Prof. Şemsa Özar ise kentsel yıkım sonrasında dayanışmacı ekonomik yeniden düzenlemelerin imkanları üzerine bir tartışam başlattı.

İstanbul Kent Gözlem evi direktörü Julian Boucly Gözlem evi çalışmaları ve UNESCO mirası üzerine,

Emre Özyetiş ise mekansal hafıza ve geleneksel mimarlığın işlevi üzerine bir hesaplaşma denemesi yaptı.

Bu sempozyum, Diyarbakır İçin Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan Araştırma Programı çerçevesinde düzenlendi. Bugüne kadar bu program dahilinde yaptığımız çalışmalar şunlar ;

Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal, Ekonomik Tarihi Toplantısı 2011
“Kırda Alternatifleri Düşünmek: Kooperatifleş(eme)me Deneyimleri” Mart 2012
“Kentte Alternatif Üretimi Düşünmek” başlığı altında Mart 2012
“Kırda Yaşam Alanları” başlıklı Haziran 2012 çalıştayları,
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle organize edilen “ Politik Ekonomi Alternatifleri Diyarbakır Buluşması” şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.DİSA üyeleri ve araştırmacıları yine bölge ekonomisi ve kentsel mekan konusunda farklı meslek örgütleri toplantılarında sunuşlar yaptı.

Bu araştırma programımız insan merkezli, ademi-merkeziyetçi ve dayanışmacı bir yerel ekonominin imkanları üzerine odaklanan bir programdır. Bölgede ekonomik gelişmeyi toplumsal sonuçlarından kopuk ele alan merkeziyetçi-bürokratik, güdümlü yatırım ve kentleşme politikalarının bölgesel eşitsizliği ve insani gelişme sorunlarını büyütmesi gerçeğinden yola çıkarak yapılan araştırmaları yürütmek ve sonuçlarını tartışmak hedefi ile tasarlanmıştır
Bölgesel ekonominin özgünlükleri, kent ve barınma politikalarında katılım, barış ekonomisi, özerklik ve merkezi kaynak dağılımı, uluslararası katılımcı bölgesel ekonomi ve kentleşme örnekleri, kooperatif sosyal dayanışma ağı ekonomileri, yakın-yerellik tarımı, mekan-insan-doğa ilişkisinin iktisadı, yoksullukla mücadele politikaları bu programın Diyarbakır ve çevresine özgü araştırma alt-başlıklarıdır.

Bu güne kadar bu program dahilinde yaptığımız çalışmalar gönüllü akademik katılım çerçevesinde oldu bu sempozyumu ise Heinrich Böll Stiftung-Türkiye Temsilciliği Sosyal ve Ekolojik Dönüşüm programı destekliyor. HBSD den Krsitian Blaker ve Yonca Verdioğluna ; içerik hazırlık çalışmalarına katılan Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof. Pelin Tan ve Goldsmith College’den Eyal Weizman ve forensik mimari grubuna, etüd gezisi için yardımcı olan Sur esnafı ve muhtarlarına, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü İstanbul kent gözlem evi ve direktörü Julien Boucly’e, sempozyuma sunuş yaparak katılan ve tartışmaları zenginleştirmek için katılım sağlayan hocalarımıza ve Cuma Çiçek’e, afiş tasarımımız için Mimar Emre Özyetiş ve sempozyuma katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.


Comments are closed.