DİYARBAKIR STK BULUŞMALARININ 5’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı (BAYETAV) ile birlikte 11 Haziran 2022 tarihinde ‘’Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’’ adlı bir çalıştay gerçekleştirdik.

DİSA, Diyarbakır STK Buluşmaları ile bir yandan sivil toplum aktörlerini bir araya getirirken, diğer yandan da söz konusu buluşmalarla sivil toplum aktörleri arasında kalıcı temas ve diyalog ortamı yaratmayı, sivil toplum alanındaki kamusal tartışmaları beslemeyi, toplumsal sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin düşünsel çabalara katkı sunmayı amaçlıyor. Bu bağlamda 11 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ‘Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması’nın yürütücüsü olan Prof. Dr. Ferhat Kentel konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Cuma Çiçek yaptı.
BAYETAV, KONDA ve SAM işbirliğiyle, nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmüş olan ‘Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması’na ilişkin sunum yapan Prof. Dr. Ferhat Kentel katılımcılarla araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ferhat Kentel konuşmasında; korku ve güvensizlikten, travmalardan, geçmişten gelen otoriter bir siyasal geleneğin varlığından bahsederek toplumsal grupların cemaatleştiğinden bahsetti.

Araştırmada öne çıkan sonuçlara da değinen Ferhat Kentel ‘’Devletin tüm bireylere/gruplara/kimliklere eşit mesafede durması gerekir’’ cümlesine araştırmaya katılanların %94’ünün olumlu baktığına, ‘’Biz bize yeteriz, diğer ülkeler ve toplumlarla ilişiğimizi kesmeliyiz’’ cümlesini katılımcıların %75’inin yanlış bulduğuna, ‘’Geçmişte herkes acılar yaşadı bunları tekrar açmanın kimseye faydası yoktur’’ cümlesine katılımcıların %76’sının katıldığına, ‘’Geçmişten kalan acılar bugünkü huzursuzluğumuzun en önemli sebebidir’’ cümlesine ise katılımcıların %71 oranında katıldığından bahsetti. Ferhat Kentel ayrıca huzur içinde bir arada yaşamak için sırasıyla gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, etnik eşitsizliğin giderilmesi ve mezhepsel eşitsizliğin giderilmesi gibi konuların da araştırmada öne çıktığından bahsetti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) salonunda gerçekleştirdiğimiz çalıştaya Diyarbakır’dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve gazeteci katıldı. Katılımcıların yorum ve sorularının ardından çalıştay sona erdi.

Araştırma sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

Comments are closed.