Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Çalıştayı 1

DİSA olarak yürütmekte olduğumuz Kürtçe’nin eğitimde kullanılmasını öngören Eğitimde Anadili ve Çokdillilik Savunuculuk programı kapsamında ilk çalıştayımızı Kürdistan’da Kürt Öğrencilerin Dilsel ve Eğitimsel Durumu başlığıyla, 7 Mayıs 2011’de DİSA’da gerçekleştirdik. Çalıştaya Diyarbakır merkez ve ilçelerden, Mardin, Van, Hakkari, Urfa, Bingöl gibi Kürt şehirlerinde çalışan Kürt öğretmenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren öğretmenler katıldı. 


Comments are closed.