Okul Öncesi Eğitim Pedagojisi Araştırması

Geçtiğimiz yıl basılan ve bu yıl okul öncesi eğitimi veren pek çok kurumda eğitim materyali olarak kullanılmakta olan 21 kitaplık Seta Gulgulîskên Zarokan (Neşeli Çocukların Seti)resimli çocuk kitapları önemli bir eksiği doldurdu. Öte yandan sözlü kültür ürünlerinin anadili temelli çokdilli okul öncesi eğitiminde nasıl kullanılacağı meselesi, derinlikli çalışma gerektiren bir konuydu: “Sözlü kültür ürünlerinden hazırlanan eğitim materyalleri, hangi yöntemle aktarılırsa çocuklarda dil gelişimi sağlanabilir?” Bu yıl başladığımız Eğitim Pedagojisi Araştırmasında bir yandan bu soruya cevap ararken bir yandan da Temmuz 2015’ten beri askıya alınan barış süreci ve devam etmekte olan çatışmalar sonucunda çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla okul öncesi eğitmenleri, psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları için sertifikalı bir eğitim programı hazırladık.Eğitim Pedagojisi araştırmamız bu bağlamda eğitmen eğitimi programını, Seta Gulgulîskên Zarokan (Neşeli Çocukların Seti) eğitim setinin kullanımına yönelik eğitmen kılavuzunun hazırlanmasını ve çatışma sürecini de değerlendirmeye alan Kürdistan’da alternatif okul öncesi, anadili temelli çokdilli eğitim modeli tartışmalarını kapsamaktadır.
Araştırma kapsamında Türkiye’deki ve dünyadaki farklı uygulama deneyimlerinin paylaşılmasına yönelik planlanan seminer dizisinin ikincisinde Kürtlerin 19. yy.den bu yana eğitim anlayışı ve psikanalitik eğitim modeli konularına değinildi.

12 Haziran Pazar günü DİSA’da gerçekleşen seminer programı aşağıdaki program çerçevesinde gerçekleştirildi.
9:00 – 12:00 Arian Naamat (Zaho Üniversitesi): 
1. Deneyim Aktarımı: Duhok’ta çocuklara yönelik psikososyal destek programı
2. Sunum: Psikanaliz, Ahlak ve Eğitim
3. Seta Gulgulîsken Zarokan eğitim seti üzerine bir değerlendirme
13:00 – 14:00 Ramazan Pertev (Mardin Artuklu Üniversitesi): 
20.yüzyılın ortalarına kadar Kürtlerde Eğitim Sistemi ve Anlayışındaki Değişim Evreleri

Comments are closed.