Sözlü edebiyat ürünlerinden derlediğimiz Okulöncesi Eğitim Materyalleri “Neşeli Çocukların Seti” yayınlandı

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde yapılacak sözlü etnografik veri toplama çalışması, kültürel değerlerin açığa çıkarılması konusunda bir ihtiyaca cevap verecekti. Henüz yazıya geçirilmemiş binlerce sözlü kültür ürününün toplanacak olması, kaybolmaya yüz tutmuş kültürlerin yeniden canlandırılması açısından hayati önemdedir.

Haziran 2014 tarihinde başlayan ve Eylül 2014 tarihinde sonlanan DİSA ve Amed Kürt Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü Kürdistan’da Sözlü Kültür ve Edebiyat Araştırması’nda 78 günde, 14 şehir, 32 ilçe, 2 belde ve 76 köyde 854 kişiyle görüşmeler yapılarak; 207 Hikâye1019 Bilmece, 356 Tekerleme, 420 Atasözü, 448 Deyim, 94 Şarkı, 40 Oyun, 10 Mantık Sorusu, 30 Kıssa, 15 Ağıt, 23 Payizok, 30 Fıkra ve 76 Ninni toplanmıştır.

Ses kayıtlarının deşifrasyonun tamamlanmasıyla resimlendirilecek hikayelerin belirlenmesi ve metinlerin yalınlaştırılması için üç atölye gerçekleştirildi. Bu atölyeler sonucunda 20 resimli hikaye kitabının yanında eğitim seti içinde; oyun, mani, bilmece ve tekerlemelerden oluşan resimli bir derleme kitabının basımını geçtiğimiz Eylül ayında tamamladık.


Comments are closed.