Çocukların Travmalarıyla Baş Etme

Çocukların Travmalarıyla Baş Etme
Çocukların Travmalarıyla Baş Etme

Bu raporda Bağlar ve Suriçi’nde çatışmaya maruz kalmış ve tanıklık etmiş çocukların durumunu anlamaya yönelik aile görüşmeleri sırasında tespit edilen bulgular ışığında, Diyarbakır Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve DİSA bünyesinde oluşturulan psiko-sosyal destek ekibince önerilen ve uygulanan travmayla baş etme yöntemleri ile çatışmadan kaynaklanan olumsuz koşullarda gerçekleştirilen psiko-sosyal destek çalışmasının etkileri değerlendirilmektedir.

Çalışmada yer alan ekibe yönelik 2016 yılının Aralık ayında başlayan ve bir ay süren sanat ve oyun terapisi ile yaratıcı drama alanındaki güçlenme çalışmalarının ardından birinci üç ay Bağlar’da ve ikinci üç ay Bağlar ve Suriçi’nde ikamet eden çocuklarla güvenli bir mekanda, çiftdilli yürütülen psiko-sosyal destek çalışmasının finalinde iki aylık sanat atölyeleri düzenlenmiştir.

Travmayla baş etmede anadilinin, sanatın ve mekanın iyileştirici etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu raporun, bölgede olduğu kadar dünyanın farklı yerlerindeki çatışma süreçlerinde de çocuklara yönelik yürütülecek psiko-sosyal destek çalışmalarına katkı sağlayacağını umuyoruz.Comments are closed.