Hizmet-Siyaset İkiliğinden Diyarbakır’a Bakmak

Hizmet-Siyaset İkiliğinden Diyarbakır'a Bakmak
Hizmet-Siyaset İkiliğinden Diyarbakır’a Bakmak

Türkiye’de Kürt meselesinin çözümü ve şiddetin sonlanmasında yerel yönetimlerin kritik bir yere sahip olduğu söylenebilir. Kürt kimliğinin tanınması, Kürtlerin yönetime katılması ve kaynakların adil dağılımında yerel yönetimler hem uygun alanlar ve hem de etkin araçlar olarak işlev görebilir.

Kuşkusuz Türkiye’de yerel yönetim meselesi Kürt meselesine indirgenemez. Türkiye’de gerçek anlamda katılımcı demokratik siyasetin gelişmesi, toplumsal alanda çoğulculuğun hâkim kılınması, farklı toplumsal grupların yönetime katılımı, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artışı, hesap verebilir ve şeffaf yönetimlerin inşası yerel yönetimlerle doğrudan ilişkili. Ötesi, yerel yönetimler denge ve denetleme mekanizmalarının da önemli bir parçası.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2018 dönemine odaklanan ve seçilmiş yönetimle atanmış kayyum yönetiminin şehir tahayyülleri ve eylemlerinin kıyaslandığı elinizdeki araştırma-inceleme çalışması, hem yerel yönetimleri ve yerel hizmetleri hem de hizmet ve siyaset ikiliğine sıkışmış Kürt meselesini Diyarbakır örneğinde anlamak için önemli veriler sunuyor.Comments are closed.