KAYYIM UYGULAMASINI ÇERÇEVEYE ALMAK: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DEVLETİN MERKEZİLEŞMESİ, YEREL DİNAMİKLER VE BELEDİYELER

2016’da ilan edilen olağanüstü hal ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tesisiyle birlikte, merkezî idarenin bütün ülkede gücünü tahkim edip merkez dışındaki bütün idari bünyeyi merkezî kontrol süreçlerine dahil ettiği bir dönem başladı. Böylelikle Osmanlı’dan başlayarak Cumhuriyet’le devam eden katı merkeziyetçi idari sistem azami seviyelere çıkarılarak birbirinden hayli farklı işlevlere sahip kurumların, öncesinde kısmi de olsa var olan özerklikleri sonlandırıldı.

Bu araştırma, HDP bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) seçilmiş belediyelerine, 2016’dan itibaren iki farklı dönemde merkezî idare tarafından yapılan kayyım atamalarını tarihsel bir çerçevede düşünmeye yönelik bir egzersiz. Öncelikle kayyım atamalarını tarihsel ve sosyo-politik bir çerçevede kavramak için Osmanlı’dan Cumhuriyet’e merkezî idarenin yerelle ve buradaki toplumsal ve siyasal dinamiklerle kurduğu ilişkinin kapsamı belirleniyor. Böylelikle yerel yönetimler ile merkezî idare arasındaki ilişki, tarihsel bir bağlamda düşünülerek 2016’dan sonra hayli katı bir biçimde uygulanan merkeziyetçi yapıyı ve kayyım atamalarını imkân dahilinde kılan yönetim rasyonalitesinin tarihselliği belirlenmeye çalışılıyor.

Comments are closed.