Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Türkiye’nin temel sorunu bir demokrasi sorunudur. Demokrasi bütün toplumu ilgilendirir; bütün bireylerin sorunu ve ihtiyacıdır, çünkü toplumun tüm bireylerinin güvenliğinin ve haklarının yasalarca garanti altında olmasına dair belirleyici unsurdur. Toplumsal adaletin sağlandığı, barışçıl bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların Kürtlerin haklarının teslim edilmemesine aldırmama lüksü yoktur. Kürtlerin siyasi ve kültürel hakları çiğnendiği sürece diğer vatandaşların hakları da garanti altında olamaz. Bu kitapta 7‐8 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” başlıklı konferansta yapılan konuşmalar yayımlanmaktadır. Bu konferans Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendi. Burada Kürt ve Türk kamuoyundaki algı farkları, çözüm sürecine müdahil olan aktörlerin özellikle siyasetçilerin bu süreçteki rolleri ve sorumlulukları, çözümün koşulları, çatışmaların sonlandırılması, müzakere ve diyalog yöntemleri gibi konular üzerinde durulmuştur. Konferanstan yola çıkarak hazırladığımız bu kitapla, sözü edilen konuların derinlemesine tartışılabilmesini sağlamayı ve Türkiye’de barışa yönelik atılacak adımlara katkı sunmayı umut ediyoruz.Comments are closed.