Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği

Günümüzde dil ve çokdillilik kimi ülkelerde önemli bir tartışma konusudur; dünyada bu alanda ciddi ve çok yönlü araştırmalar yapılmasına karşın, milliyetçi iktidarlar politikaları gereği genellikle tekdilli uygulamaları tercih etmektedir. Gerek dillerle, gerekse çokdillilikle ilgili yaygın düşünce ve tutumların çoğu dünyanın birçok bölgesindeki uygulamalardan ve güvenilir araştırma verilerinden bağımsız, daha çok baskıcı iktidar güçleri ve tekdilli politikalar tarafından belirlenmektedir. Bu durum, özellikle azınlık dillerini konuşan grupların ciddi ayrımcılık ve eşitsizliklerle yüz yüze gelmesine yol açmakta, söz konusu grupların karşılaştığı bu gibi durumlara karşı güçlü bir şekilde mücadele edebilmesinin önü kesilmektedir. Türkiyeli Kürtlerin durumları da buna uyan bir örnektir. Oysa dilbilimi, eğitim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar, yaygın inanışların ve önyargıların temellerinin olmadığını göstermektedir. Bu broşürün amacı, güvenilir araştırma sonuçlarına dayalı bilgileri kamuoyuyla paylaşarak Kürtler başta olmak üzere Türkiye’de farklı grupların anadilleri için yürüttükleri mücadelelere katkıda bulunmaktır.


Comments are closed.