Yazılar

Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili

Bu çalışma, Türkiye’deki Kürt kız çocuklarının eğitimleri ve karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler üzerine düşünülürken, anadili hususunun ve resmi dil politikalarının da hesaba katılması gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Böyle bir çaba Kürt […]

Kürt Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Modeller

Türkiye’de, eğitimde anadilinin kullanılması ve Kürtçe’nin durumuna yönelik önemli gelişmelerin ve tartışmaların yaşandığı bir dönemde kaleme alınan bu çalışma, Kürtçe ve diğer tüm anadillerinin eğitimde uygulanabilmesi için somut öneriler sunmaktadır. […]